Kancelaria Zieliński to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którym potrzebny jest profesjonalny i doświadczony adwokat przeprowadzający rozwody w Warszawie. Formalne rozwiązanie związku jest niebywale trudną sytuacją, dotykającą zarówno współmałżonków, jak i ich dzieci czy rodziców. Nierzadko powoduje ogromny stres i wylewanie wielu łez. W tak przykrych okolicznościach tym bardziej kluczowy wydaje się elokwentny specjalista. Pomaga on zredukować problemy powstałe przy tak ciężkich kolejach losu, służąc swoją zawodową radą. Właśnie takim prawnikiem jest mecenas Rafał Zieliński. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu, jakie wkłada w swoją pracę, jest to niesamowicie ceniony adwokat spraw rozwodowych w Warszawie. Dokładnie bada wszystkie zaistniałe okoliczności tak, aby uniknąć jakiejkolwiek pomyłki. Usługi mecenasa Zielińskiego to gwarancja precyzji, pełnego oddania swojej pracy oraz wyrozumiałości w trudnej sytuacji życiowej.

Zarys problematyki rozwodów

Rozwód bądź separacja to zazwyczaj bardzo trudna dla małżonków decyzja. Proces postępowania sądowego również często wiąże się ze stresem i silnymi emocjami, więc powinno to być ostateczne rozwiązanie, stosowane tylko jeśli para naprawdę nie widzi już szans na naprawę swojego związku. Jednak w skrajnych sytuacjach, gdy partnerzy nie mogą dojść do żadnego porozumienia i nieustannie się kłócą, faktycznie lepiej rozwiązać małżeństwo, niż się w nim męczyć. Takie konflikty wyjątkowo negatywnie wpływają bowiem na dzieci, których dobro stanowi sprawę najwyższej wagi. Rozwód można uzyskać w przypadku, gdy pożycie małżonków ulega całkowitemu rozkładowi. Każde z nich może wystąpić z tego rodzaju pozwem sądowym, lecz warto przy tym zwrócić uwagę na jego odpowiednie opracowanie, gdyż wtedy możliwe staje się uzyskanie pożądanego rezultatu już podczas pierwszej rozprawy. Należy więc rzetelnie uargumentować swoją decyzję i wykazać się rozsądkiem w podejściu do tego tematu. Może w tym Państwu pomóc właśnie Rafał Zieliński – adwokat, który od lat z powodzeniem przeprowadza sprawy rozwodowe w Warszawie.

Wspomniany wcześniej rozkład pożycia współmałżonków to zanik więzi między partnerami, które powinny charakteryzować każdy dobrze funkcjonujący związek. Dotyczy to zarówno więzi psychicznej, jak i fizycznej, a nawet majątkowej. Oznacza to, że nie ma już jakiejkolwiek perspektyw na odbudowanie łączącej niegdyś małżonków relacji. W takim przypadku, zostanie wszczęte postępowanie sądowe, które ma za zadanie określić, po której ze stron leży wina rozkładu pożycia. Jeśli obie ze stron złożą odpowiedni wniosek, wyrok może zostać również ustanowiony bez orzekania o winie. Możliwa jest też sytuacja, gdy Sąd stwierdzi znaczącą winę jednej strony postępowania oraz jedynie niewielką drugiej. Niezależnie od charakteru tej różnicy, winą zostaje obarczone w tym przypadku oboje partnerów. Podsumowując, sąd może zakończyć rozprawę:

 1. z winą po jednej stronie,
 2. z obustronną winą małżonków,
 3. bez stanowienia o winie.

Aby postępowanie się rozpoczęło, jedno z partnerów musi złożyć pozew do Sądu Okręgowego i wpłacić 600 zł. Jeśli chcą Państwo uzyskać profesjonalną pomoc w przeprowadzaniu całego tego trudnego procesu, zapraszamy do naszej kancelarii. Adwokat Rafał Zieliński pomaga przejść przez rozwody osobom z Warszawy oraz okolic w sposób rzetelny i zaangażowany.

Separacja a rozwód

Jeśli chcą Państwo spróbować uniknąć rozwodu i widzą chociaż niewielkie szanse na ocalenie małżeństwa, zalecana jest separacja. Podstawą do uzyskania takiego wyroku również jest rozkład pożycia, jednak w tym przypadku nie musi on być nieodwracalny. O ile para nie posiada dzieci i wniosek o separację odzwierciedla życzenie obojga partnerów, sąd może bez dodatkowych trudności orzec o separacji. Inaczej wygląda to w przypadku rozwodu, gdy sąd jest zobligowany przeanalizować sytuację, nawet jeśli strony zgadzają się na rozstanie. Warto też zauważyć, że separacja to jedynie zawieszenie stanu małżeńskiego, a nie jego zakończenie, więc nie upoważnia do poślubienia innej osoby.

W każdej chwili może ona zostać zniesiona, co powoduje przywrócenie małżeństwa. Należy jedynie w takim przypadku złożyć zgodny wniosek do Sądu, właściwego dla danego miejsca pobytu lub zamieszkania. Gdy postanowienie wydane po rozprawie uprawomocni się, małżeństwo odzyskuje pełnię swoich praw sprzed separacji. Zanim zdecydują Państwo o rozwodzie lub separacji, warto starannie przeanalizować sytuację i zapoznać się z możliwymi konsekwencjami. W przypadku chociażby nikłej szansy na odbudowanie związku, lepiej wybrać separację, ponieważ rozwód całkowicie unieważnia małżeństwo. Żyjąc oddzielnie, partnerzy mogą przekonać się, jak będzie wyglądało ich życie bez tej drugiej osoby i dokładnie przemyśleć, czy naprawdę tego właśnie chcą. Niejednokrotnie zdarza się, że taka sytuacja motywuje do zmian na lepsze i pozwala uratować osłabioną więź. Poza tym, o wiele łatwiej uzyskać orzeczenie separacji niż rozwodu, gdyż nie ma wtedy konieczności badania rozkładu pożycia i jego przyczyn.

Sytuacje, w których sąd nie może orzec o rozwodzie lub separacji:

Przypadki, w których można otrzymać rozwód przy winie jednego ze współmałżonków:

Gdy jedno z partnerów wnosi o rozwód, lecz drugie tylko o separację, sąd rozważy oba pozwy i jeśli będzie to uzasadnione, może rozwiązać małżeństwo. Jednak gdy rozwód okaże się niemożliwy, a separacja zostanie uznana za potrzebną, wyrok zostanie ogłoszony zgodnie z drugim wnioskiem.

Jaki jest rzeczywisty koszt rozwodu?

Aby postępowanie rozwodowe w ogóle mogło się rozpocząć, osoba, która wnosi pozew, jest zobowiązana wpłacić 600 zł. Po wygłoszeniu wyroku, będzie wiadomo, kto i w jakiej mierze winny jest rozpadowi małżeństwa. Wtedy zostaną także określone koszty, które każda ze stron będzie musiała ponieść, bez względu na to, kto złożył pozew i dokonał początkowej opłaty sądowej. Jeśli wyrok o rozwodzie zapadnie już podczas pierwszej rozprawy, połowa wpisu (300 zł) zostaje zwrócona przez Sąd. W przypadku, gdy małżonkowie mają pełnomocników, zostaje również ustalona cena zastępstwa procesowego, precyzująca także informację, kto i ile musi wpłacić.

Wyrok rozwodowy

Podczas postępowania rozwodowego, zostaje ustalona wina stron bądź też wyrok zapada bez jej orzeczenia, w przypadku uzyskania na to zgody obu partnerów. Jeśli takie porozumienie nie następuje, Sąd analizuje materiały dowodowe i zeznania świadków oraz małżonków, aby orzec winę rozkładu pożycia po jednej lub obu ze stron.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszej kancelarii, a z pewnością całość tego procesu zostanie dopięta na ostatni guzik. Rafał Zieliński cieszy się znakomitą opinią, jako solidny adwokat, skutecznie przeprowadzający sprawy rozwodowe w Warszawie.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Do jakiego sądu się udać żeby założyć sprawę rozwodową?
  Adwokat Rafał Zieliński zakłada w imieniu swoich klientów sprawy rozwodowe w sądach okręgowych w Warszawie, tam gdzie widnieje ostatnie miejsce wspólnego mieszkania małżonków. Natomiast jeżeli żaden z nich nie mieszka w tym okręgu, wówczas należy założyć ją w sądzie miejsca zamieszkania pozwanego.
 2. Jakie dokumenty są potrzebne do rozwodu?
  Do złożeniu pozwu o rozwód potrzebne są następujące dokumenty:
  • oryginalny odpis aktu małżeństwa,
  • odpisy urodzin wszystkich wspólnych dzieci małoletnich,
  • dowód zapłaty za składany pozew,
  • dokumenty dotyczące kosztów utrzymania dzieci i innych ponoszonych kosztów,
  • w wybranych sytuacjach, także zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach.
 3. Po co jest orzeczenie o winie w sprawie rozwodowej?
  Orzeczenie o winie zapewnia niewinnemu małżonkowi zabezpieczenie, w postaci alimentów w sytuacji, w której w wyniku rozwodu, jego sytuacja życiowa miałaby się znacząco pogorszyć.
 4. Jak napisać pozew o rozwód?
  Najlepiej dla małżonków jest, gdy doświadczony adwokat asystuje przy przygotowywaniu pozwu. Zadba on o zawarcie w nim wszystkich niezbędnych dokumentów oraz złożenie go do sądu odpowiedniej instancji.
 5. Jak wygląda podział majątku po sprawie rozwodowej?
  Podział majątku przeprowadzany jest polubownie u notariusza lub w przypadku braku porozumienia, podczas sprawy rozwodowej odbywającej się w sądzie.
 6. Czym są mediacje?
  Mediacje są formą dojścia do porozumienia małżonków z pomocą mediatora. Stronom konfliktu najczęściej towarzyszą adwokaci prowadzący rozwody.
 7. Jaki jest przebieg sprawy rozwodowej?
  Sprawy rozwodowe są rozpatrywane przez sąd podczas jednej lub więcej rozpraw. W ich toku odbywają się obowiązkowe przesłuchania małżonków. Dodatkowo możliwe jest zgłaszanie dowodów, zarówno pod postacią świadków, biegłych czy dostarczanych dokumentów. Zdarza się, że sąd decyduje o skierowaniu sprawy do mediacji w celu podtrzymania małżeństwa lub polubownego rozstrzygnięcia spornych kwestii. Sąd po rozstrzygnięciu wydaje wyrok, w którym może, lecz nie musi, określić osobę winną rozkładowi pożycia.
Close Menu

Skontaktuj się z nami